Typografie Ostrava

Kamil Zdrálek
jednatel a grafik DTP
mobil: 608 169 639
zdralek@typova.cz

Grafické studioNarozeninové pozvánkyPozvánky na sraz spolužákůSvatební oznámeníPromoční oznámeníNovoročenkyKalendářeProspekty, letáky, inzerátyFiremní složkyZpravodaje, časopisyBrožury, knihy, katalogy

Svatební oznámení – motta

Jdi s tím, kdo Tě má rád!
V. Hugo

Milovati a milován býti, je největší štěstí na světě.
J. W. Goethe

Dnes dávám Ti ruku svoji, a prosím o tu Tvou,
spojíme naše životy a půjdeme cestou
společnou.

Máš-li lásku, máš všechno.
John Lennon

Není zamilován, kdo nemiluje navždy.
Euripides

V každé době věrni zůstaneme sobě…
B. Smetana

…láska je jako dobrá píseň a píseň složit těžko je…

Zastav se, okamžiku, jsi překrásný…
G. B. Shaw

Motto
…život nám napíše sám…

Jsme dva a máme jedno srdce.

Když zazní „ano“ obou nás kostelní tichou melodií,
hlasy nám splynou v jeden hlas,
jsem Tvůj a Ty jsi navždy moji.

A na konec Ti celý svět, se v jedno srdce zúží.
Jsi bohat kdo máš jeden květ,
muž v ženě, žena v muži.

Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje,
ale všecko zmůže láska.
Jaroslav Vrchlický

Dobré i zlé co život dá nám
chci s Tebou snášet…

l kdyby vše potěšení v tom žití bylo vzato,
a jenom láska zůstala, ten život stál by za to.

Milovat neznamená jen mít rád,
milovat je věřit a pravdu znát,
milovat je odpustit a znovu podat ruce,
milovat je rozdělit duši i srdce.

Milovat je kásné, umění je žít.

Usměj se, lásko, třeba slzami,
když jméno vepsali jsme ke jménu,
my dnes to zlaté slunce nad námi
vzali jsme do dvou našich prstenů.
Fr. Bronislav

Miluji život, protože mi dal Tebe.
Miluji Tebe, protože jsi můj život.
J. Lennon

Láska je přání dávat, nikoli dostávat.

Milovat, znamená být schopen
obětovat se pro druhého.
Michel Quoist

Ode dneška ne Já, ne Ty – ale My…

Konec snění, začíná život…
J. W. Goethe

Láska to je štěstí, které si dáváme navzájem.
Sandová

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Láska nás svedla, láska nás pojí,
v lásce a věrnosti zůstaneme svoji.

Až tiché „ano“ ze rtů Ti splyne,
píseň svatební bude nám znít.
Věř, že láska má Ti navždy zůstane,
jen s Tebou chci stále žít…

Chytil jsem motýla – zahynul.
Utrhl jsem květinu – zvadla.
Poznal jsem, že všeho co je krásné,
se mohu dotknout pouze srdcem.
John Lennon

Poznáš-lí srdce, které chce Ti věrno být,
pak nech si jen to a nechtěj jiné mít.

Ve víru života jsem si Tě vyhledala,
a do Tvých rukou dala život svůj,
starej se o něj, lásko moje,
vždyť to bude i život Tvůj.

Do prstýnků našich vrytý bude den,
kdy společným ANO
náš sňatek bude uzavřen.

Nejsou jen růže na světě, přijde i vítr, bouře zlá,
však kráčet denním životem je lehčí,
když jsou dva.

Kytici bílých růží Ti do náruče dám,
ta Ti za mne poví,
jak vroucně rád Tě mám.

Před manželstvím se domníváme, že milujeme –
v manželství se to teprve učíme.
Kastner

Co nám udělá stáří, když jsme dva?
Stendhal

Svatební oznámení – texty